Έντυπο με τα εγκεκριμένα Έργα της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 έχει εκδόσει έντυπο με τα εγκεκριμένα έργα της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος.

Για το συγκεκριμένο έντυπο πατήστε εδώ.