Εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τα επιτεύγματα του Προγράμματος INTERREG IVC στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών στα κύρια Επιχειρησιακά Προγράμματα (Mainstream Programmes)».

Το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC διοργανώνει την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, στο ξενοδοχείο Lordos Beach Hotel στη Λάρνακα, ολοήμερη εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τα επιτεύγματα του Προγράμματος INTERREG IVC στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών στα κύρια Επιχειρησιακά Προγράμματα (Mainstream Programmes)». Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάλυση των αποτελεσμάτων των έργων κεφαλαιοποίησης (Capitalisation Projects). Στην εκδήλωση, εκπρόσωποι των φορέων που υλοποιούν έργα κεφαλαιοποίησης θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των έργων αυτών και τη διαδικασία μεταφοράς των καλών πρακτικών στα βασικά εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων (Mainstream Programmes). Επισυνάπτεται η Ημερήσια Διάταξη.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για συμμετοχή παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής η οποία βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.interreg4c.eu/viewPageEvent.html?page=event_capitalisation_projects_cyprus

Για περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω εκδήλωση παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC κα. Ανθή Φιλιππίδου, τηλ. 22602892, email: aphilippidou@planning.gov.cy.