Εναρκτήρια Εκδήλωση του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος

Η Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην Εναρκτήρια Εκδήλωση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2009 στη Χίο.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Συμμετοχής και να την αποστείλετε στη Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασίας με email ( interreg@mou.gr ) ή με φαξ (+30 2310469602) έως τις 05 Σεπτεμβρίου 2009.