Επέκταση καταληκτικής ημερομηνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις εμπειρογνωμόνων – ENPI Med

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med ενημερώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις 4 εμπειρογνωμόνων που ανακοίνωσε στις 29 Ιουνίου, επεκτείνεται μέχρι τις 20 Αυγούστου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.enpicbcmed.eu/en/index.php?xsl=867&s=145821&v=2&c=5887&vd=1&t=1.