Επέκταση καταληκτικής ημερομηνίας της υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα ENPI Med

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος ENPI Mediterranean Sea Basin έχει μεταφερθεί, μετά από απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, για τις 20 Οκτωβρίου 2009.