Επέκταση καταληκτικής ημερομηνίας 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων MED

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Έργων έχει αλλάξει και είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2010.