Εργαστήρι Ενημέρωσης με την ευκαιρία της προκήρυξης της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med

Το Γραφείο Προγραμματισμού σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med και το Γραφείο Αντένα στην Aqaba της Ιορδανίας, οργανώνουν Εργαστήρι Ενημέρωσης με την ευκαιρία της προκήρυξης της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων, την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία στις 9.00 π.μ.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα σας δοθεί η ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με φορείς από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για πιθανές συνεργασίες.

Παρακαλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.enpicbcmed.eu/en/index.php?xsl=867&s=167071&v=2&c=5887&vd=1&t=1 και αποστέλλοντας το στην ηλεκτρονική διεύθυνση CBC-Aqaba@aseza.jo, το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2011.

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι αντίστοιχα εργαστήρια στα οποία μπορείτε να συμμετάσχετε θα διοργανωθούν ως ακολούθως:

. Τυνησία – 1 Ιουνίου 2011
. Λίβανος – 6 Ιουνίου 2011