Ετήσια εκδήλωση του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED ανακοινώνει τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης του Προγράμματος στις 19 Οκτωβρίου 2011 στη Βαρκελώνη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποταθείτε στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης: http://www.programmemed.eu/index.php?id=15511&L=1.

Η τελευταία ημερομηνία εγγραφής είναι η 14η Οκτωβρίου 2011.