Ημερίδα Πληροφόρησης για την 4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος INTERREG IVC, 17 Δεκεμβρίου 2010, Ξενοδοχείο Holiday Inn

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της 4ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος INTERREG IVC το Γραφείο Προγραμματισμού διοργανώνει Ημερίδα Πληροφόρησης την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010 στις 08.30 στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή του Σημείου Πληροφόρησης του Νότου του Προγράμματος.

Σκοπός της Ημερίδας Πληροφόρησης είναι η ενημέρωση των κυπρίων δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος αναφορικά με την 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Για να δείτε την ημερήσια διάταξη της ημερίδας πατήστε εδώ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα στοιχεία σας στην κα Ελένη Παστελλή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση epastelli@papd.mof.gov.cy ή με τηλεομοιότυπο στο 22666810.