Ημερίδα Πληροφόρησης INTERREG IVC

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα INTERREG IVC της Κύπρου, σε συνεργασία με το Σημείο Πληροφόρησης του Νότου του Προγράμματος που εδρεύει στη Βαλένθια, διοργανώνει Ημερίδα Πληροφόρησης την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 09:00 στο ξενοδοχείο Holiday Inn στην Λευκωσία. Σκοπός της Ημερίδας Πληροφόρησης είναι να ενημερώσει τους κύπριους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος INTERREG IVC αναφορικά με τη 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος που ανακοινώθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2008 με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιανουαρίου 2009.

Το Πρόγραμμα INTERREG IVC στοχεύει στη βελτίωση, μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας της γνώσης, του περιβάλλοντος και της πρόληψης κινδύνων καθώς και να συνεισφέρει στον οικονομικό εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί δράσεις που αφορούν την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία και η Ελβετία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο Πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν Δημόσιοι Φορείς συμπεριλαμβανομένων των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Δημοσίου Δικαίου. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμμετέχει με ιδίους πόρους χωρίς συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.