Κενές θέσεις στο Πρόγραμμα Interact II

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interact II ανακοινώνει την προκήρυξη των ακόλουθων θέσεων:

1. Programme and Finance Manager

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποταθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.interact-eu.net/news/interact_secretariat_is_recruiting_a_programme_financial_manager/7/11625

2. Capitalisation Manager

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποταθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.interact-eu.net/news/interact_secretariat_is_recruiting_a_capitalisation_manager/7/11621

Η καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και για τις 2 θέσεις είναι η Τετάρτη 15η Μαρτίου 2012.