Κενές θέσεις στο Viborg Point στη Δανία – Πρόγραμμα Interact

Το Πρόγραμμα Interact ανακοινώνει πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος όσον αφορά την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων στο Viborg Point στη Δανία:

– Coordinator
– Developer and Trainer (Finance)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε εδώ καθώς επίσης να αποταθείτε και στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

http://www.interact-eu.net/jobs_experts/vacancy_announcement_for_the_interact_programme/191/5176

http://www.interact-eu.net/jobs_experts/vacancy_announcement_for_the_interact_programme/191/5183

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2010.