Προκήρυξη 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος / Ημερίδα Ενημέρωσης στις 15 Φεβρουαρίου 2012

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος ανακοινώνει την προκήρυξη της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε €12,4 εκ. και αφορά όλες τις προτεραιότητες και μέτρα του Προγράμματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 24η Απριλίου 2012.

Για το πακέτο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Επίσης το Γραφείο Προγραμματισμού ανακοινώνει τη διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος, με την ευκαιρία της προκήρυξης της 3ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, στις 15 Φεβρουαρίου 2012 στη Λευκωσία.

Για την ημερήσια διάταξη της ημερίδας πατήστε εδώ.