Προκήρυξη 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος ανακοινώνει την προκήρυξη της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε €4,3 εκ. και αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 3 “Προσβασιμότητα και Ασφάλεια” και συγκεκριμένα τον Ειδικό Στόχο 6 “Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής”. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 23η Νοεμβρίου 2012.

Για το πακέτο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.