Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED διοργανώνει σεμινάριο ενημέρωσης σε σχέση με την Πρόσκληση Κεφαλαιοποίησης, στη Μασσαλία στις 25 Σεπτεμβρίου. Για την ημερήσια διάταξη πατήστε εδώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&L=1