Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED ανακοινώνει την προκήρυξη της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για την Κεφαλαιοποίηση Έργων.

Στόχος της πρόσκλησης είναι η κεφαλαιοποίηση έργων τα οποία έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν:

  • τη μακροχρόνια επίδραση των αποτελεσμάτων έργων που έχουν ήδη εγκριθεί και
  • τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος MED για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε περίπου €7 εκ. Ο προϋπολογισμός των έργων κεφαλαιοποίησης μπορεί να κυμαίνεται από €300.000 μέχρι €1 εκ. ΕΤΠΑ.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες ενώ η τελευταία ημερομηνία για το τελικό κλείσιμο των έργων είναι η 30η Ιουνίου 2015.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2012.

Για το πακέτο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.