Σεμινάριο ενημέρωσης στην Αλβανία – 3 Μαρτίου 2011 – Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Αλβανίας, διοργανώνει σεμινάριο ενημέρωσης στην Αλβανία στις 3 Μαρτίου 2011. Στόχος του σεμιναρίου είναι οι δυνατότητες συμμετοχής εταίρων από τις υπο-ένταξη χώρες στα έργα του MED γενικά και ιδιαίτερα στη 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων, που αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα. Αν και το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως στους φορείς των υπο-ένταξη χωρών, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, θεωρεί ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τη συμμετοχή φορέων από τις χώρες-μέλη της ΕΕ που ενδιαφέρονται για πιθανές μελλοντικές συνεργασίες με τους εν λόγω φορείς.

Η εγγραφή σας για συμμετοχή στην εκδήλωση μπορεί να γίνει μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Προγράμματος: www.programmemed.eu μέχρι την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011.

Για την ημερήσια διάταξη παρακαλώ πατήστε εδώ.