Υποβολή Ολοκληρωμένης Πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Έργων για την προτεραιότητα 2.3

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στις 4 Απριλίου 2011 αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Γραφείο Προγραμματισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων προτάσεων είναι η 30η Ιουνίου 2011.

Τονίζεται ότι η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων είναι ανοικτή μόνο στους φορείς που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 15 Απριλίου 2011.

Για τα έγγραφα της πρόσκλησης και περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&L=1