2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Κλασικών Έργων (standard projects) για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med

Η Κοινή Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med ανακοινώνει την πρόθεση της να προκηρύξει τη 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Κλασικών Έργων (standard projects) τον Οκτώβριο του 2011 με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 38 εκ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποταθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.enpicbcmed.eu/calls-for-proposals/second-call-standard-projects