Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του σεμιναρίου στην Αλβανία – Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου στην Αλβανία για το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED είναι η 15η Μαρτίου 2011.

Για την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη παρακαλώ πατήστε εδώ.