Ανακοίνωση για την πλήρωση της θέσης Liaison Officer για το γραφείο της Θεσσαλονίκης

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, Region Provence-Alpes-Cote d´Azur, ανακοινώνει πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος όσον αφορά την πλήρωση μιας κενής θέσης στο Liaison Office του Προγράμματος στη Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 30η Οκτωβρίου 2009.