Ανακοίνωση για τη στελέχωση της ΚΤΓ του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 ανακοινώνει πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος όσον αφορά τη στελέχωση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος. Όλες οι θέσεις έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή αναφερθείτε στην ιστοσελίδα www.interreg.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2009.