Ανακοίνωση της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος

Η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων είναι ανοικτή. Αφορά και τις 3 θεματικές προτεραιότητες του Προγράμματος και έχει προϋπολογισμό περίπου 24 εκ. Ευρώ.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την προετοιμασία προτάσεων είναι διαθέσιμα στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.interreg.gr/default.aspx?lang=elGR&loc=1&page=585&Callitem=22

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 07 Δεκεμβρίου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επικοινωνείτε με το Γραφείο Πληροφόρησης της Κύπρου στο τηλέφωνο 22602928 (email address: igregoriou@planning.gov.cy) ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος στην διεύθυνση http://www.interreg.gr/