Ανακοίνωση της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα MED

ο Γραφείο Προγραμματισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι προκηρύχθηκε η 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Διακρατικό Πρόγραμμα Μεσογειακού Χώρου MED με ημερομηνία προκήρυξης 16 Φεβρουαρίου 2009 και καταληκτική ημερομηνία 13 Μαρτίου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&L=1.