Δημόσια πρόσκληση για τη διαδικασία Κεφαλαιοποίησης-“Capitalisation” για το Πρόγραμμα MED

Το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED ανακοινώνει δημόσια πρόσκληση για την ανάληψη της διαδικασίας Κεφαλαιοποίησης – “Capitalisation” των αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

Η δημόσια πρόσκληση θα είναι ανοικτή μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2010 στις 16.00 (GMT+1).

Όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://achat.regionpaca.fr