Σεμινάρια / Εργαστήρια

Συναντήσεις για τη διαδικασία πιστοποίησης δαπανών και την υποβολή αναφορών προόδου με τους εγκεκριμένους Κύπριους Εταίρους και τους Εξακριβωτές των εγκεκριμένων έργων της 1ης και 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία στις 13 Νοεμβρίου 2012:

  • Πρόσκληση
  • Ημερήσια Διάταξη
  • Φωτογραφίες

Συνάντηση με τους εγκεκριμένους Κύπριους Εταίρους της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 12 Νοεμβρίου 2012:

  • Πρόσκληση
  • Ημερήσια Διάταξη
  • Παρουσιάσεις
  • Φωτογραφίες

Σεμινάριο για τις διαδικασίες υλοποίησης και επαλήθευσης των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 19 Απριλίου 2012:

Συνάντηση με τους εγκεκριμένους Κύπριους Εταίρους της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 08 Ιουνίου 2011:

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013