Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση ανεξάρτητων αξιολογητών για τα έργα της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med

Η Κοινή Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med αναζητά ανεξάρτητους αξιολογητές για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στα πλαίσια της τρέχουσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Η καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η 7η Μαρτίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποταθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.enpicbcmed.eu/en/index.php?xsl=867&s=188786&v=2&c=5887&vd=1&t=1