Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον Πρωτοβάθμιο Έλεγχο στα πλαίσια του Διακρατικού Προγράμματος MED, 8 Δεκεμβρίου 2010, ξενοδοχείο Κλεοπάτρα

Το Γραφείο Προγραμματισμού σε συνεργασία με το Διακρατικό Πρόγραμμα Μεσογειακού Χώρου MED διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010 στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των Κυπρίων εταίρων που συμμετέχουν σε έργα του Προγράμματος MED καθώς και των εξακριβωτών τους για το σύστημα επαλήθευσης δαπανών (πρωτοβάθμιος έλεγχος) του συγκεκριμένου Προγράμματος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων οι υποχρεώσεις των Κυπρίων εταίρων και των εξακριβωτών τους αναφορικά με την τήρηση της Εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Για να δείτε την ημερήσια διάταξη παρακαλώ πατήστε εδώ.