Επίσημη Προκήρυξη της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων του MED

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου 2010 αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Γραφείο Προγραμματισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει προκηρυχτεί η επίσημη 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Έργων για το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 15η Ιουλίου 2010.

Τονίζεται ότι η επίσημη πρόσκληση είναι ανοικτή μόνο στους φορείς που υπέβαλαν το προσχέδιο της πρότασης τους μέχρι τις 15 Απριλίου 2010.

Για τα έγγραφα της πρόσκλησης και περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&L=1.