Επίσημη Προκήρυξη της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στις 4 Απριλίου 2011 αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Γραφείο Προγραμματισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει προκηρυχθεί η επίσημη 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2011.

Τονίζεται ότι η επίσημη πρόσκληση είναι ανοικτή μόνο στους φορείς που υπέβαλαν το προσχέδιο της πρότασης τους μέχρι την 31η Μαΐου 2011.

Επίσης σημειώνεται ότι την 5η Ιουλίου 2011 θα πραγματοποιηθεί στη Μασσαλία σεμινάριο για τους Επικεφαλής Εταίρους οι οποίοι υπέβαλαν προσχέδιο πρότασης.

Για τα έγγραφα της πρόσκλησης παρακαλώ πατείστε εδώ.