Ημερίδα Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI MED αναφορικά με την 2η Πρόκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων – 1η Φεβρουαρίου 2012

Το Γραφείο Προγραμματισμού ανακοινώνει τη διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης για την 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med την 1η Φεβρουαρίου 2012 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών στη Λευκωσία. Η ημερίδα διοργανώνεται σε συνεργασία με την Κοινή Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.

Για την προκαταρκτική ημερήσια διάταξη πατήστε εδώ.