Ημερίδα Πληροφόρησης για την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος ENPI Med

To Γραφείο Προγραμματισμού διοργανώνει σε συνεργασία με την Κοινή Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, Ημερίδα Πληροφόρησης με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Mediterranean Sea Basin, την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009 στις 09.00 στο ξενοδοχείο Cleopatra στη Λευκωσία.

Σκοπός της Ημερίδας Πληροφόρησης είναι η ενημέρωση των κύπριων δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος αναφορικά με την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων και η επεξήγηση της διαδικασίας ετοιμασίας και υποβολής των προτάσεων τους. Για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επισυνάπτεται το προσχέδιο της ημερήσιας διάταξης καθώς και σύντομο ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με το Πρόγραμμα.