Κενή θέση Programme Capitalisation Officer για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC

Το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC ανακοινώνει την προκήρυξη της θέσης Programme Capitalisation Officer.

Η καταληκτική ημερομηνία για την έκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η Παρασκευή 23η Σεπτερμβρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποταθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://i4c.eu/tenders_vacancies.html