Λογότυπα

Για να σώσετε οποιανδήποτε εικόνα στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, παρακαλώ πατήστε το δεξί κουμπί του ποντικιού και μετά επιλέξτε το “save picture as”.

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Προγράμματα:

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»
&
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Περισσότερα