Σεμινάριο για τις διαδικασίες υλοποίησης και επαλήθευσης των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Το Γραφείο Προγραμματισμού σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 διοργανώνει εκπαιδευτικό Σεμινάριο την Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 από τις 8:30 – 13:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών στη Λευκωσία.

Βασικός σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των Κύπριων εταίρων που συμμετέχουν σε έργα του Προγράμματος καθώς και των εξακριβωτών τους στα έργα αυτά, για τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με το σύστημα επαλήθευσης δαπανών (πρωτοβάθμιος έλεγχος) που εφαρμόζεται στο Πρόγραμμα.

Για την προκαταρκτική Ημερήσια Διάταξη, Δήλωση Συμμετοχής και άλλα σχετικά έγγραφα παρακαλώ πατήστε εδώ.