Σεμινάριο ενημέρωσης στο Cagliari της Σαρδηνίας για το Πρόγραμμα ENPI Med

Η Κοινή Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΝΡΙ Mediterranean Sea Basin διοργανώνει σεμινάριο ενημέρωσης στο Cagliari της Σαρδηνίας στις 13 και 14 Ιουλίου 2009.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του σεμιναρίου (ξεκινώντας από το απόγευμα) θα γίνουν ομιλίες από εθνικούς και περιφερειακούς πολιτικούς εκπροσώπους από τις συμμετέχουσες χώρες για θέματα όπως η στρατηγική του Προγράμματος στο υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρω-μεσογειακής συνεργασίας και οι ανάγκες και προσδοκίες των επιλέξιμων περιοχών.

Η δεύτερη ημέρα (ολόκληρη η μέρα) θα είναι αφιερωμένη στα έργα, καθώς θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα τέσσερα θεματικά εργαστήρια σχετικά με τις προτεραιότητες του Προγράμματος. Επίσης θα λειτουργήσει “partners search café”, προς αναζήτηση εταίρων σε συνεργασία με το RCBI (Regional Capacity Building Initiative).

Η προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής έχει καθοριστεί η 3η Ιουλίου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποταθείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.enpicbcmed.eu/en/index.php?xsl=867&s=116713&v=2&c=5887&vd=1&t=1.

The Joint Managing Authority of the ENPI Mediterranean Programme is organising a launching conference in Cagliari, Sardinia on 13 and 14 July 2009.

The first day (starting from the afternoon) will be a session involving national and regional political representatives from the participating countries with debates on issues such as the Programme strategy in the current framework of the Euro-Mediterranean relations and the needs and expectations of the eligible territories.

The second day (whole day) will be dedicated to projects, including four thematic workshops on the Programme Priorities and a “partners search café”, organized in collaboration with RCBI (Regional Capacity Building Initiative).

Closing date for registrations is set on 3 July 2009. For further information please refer to the following website: www.enpicbcmed.eu/en/index.php?xsl=867&s=116713&v=2&c=5887&vd=1&t=1